Úvodná kapitola obsahuje témy: Vedecká metóda, Pozorovanie oblohy, Ptolemaiov systém, Koperníkov systém, Keplerove zákony, Ako sa potvrdil Koperníkov systém, Sústava SI, Prepočet jednotiek