Tu sa nachádzajú rôzne testy neroylíšené ani podľa úrovne ani podľa typu.
Kurz je určený pre maturantov. Obsahuje  texty využiteľné pri príprave na maturitu.
Kurz je určený pre žiakov DSD. Obsahuje  texty využiteľné pri príprave na DSD.