Povinne voliteľný predmet pre 3. ročník - program Junior Achievement Slovensko

Voliteľný predmet pre 4. ročník

určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť chápať ekonomiku okolo nás :-)

 Nový porinný predmet pre 3. ročník - Zručnosti pre život - časť FINANCIE